back

Algemeen Dagblad (largest Dutch newspaper)
Monday, January 17, 2000.
Gerard Rigter

TRANSLATED FROM DUTCH TO ENGLISH / ORIGINAL BELOW

WWF loses from attorney

The World Wide Fund for Nature is a criminal enterprise that should be abolished by the justice system. Chances are slim that the judicature will do this out of its own, because its ties to the WWF are too strong.

This is what mr. J. Wilgers says, attorney in Goes. Last week, the WWF failed in its effort to silence the attorney, after he first called the WWF a criminal enterprise two years ago. The Council of Discipline, the disciplinary organ of the Dutch Bar Association, judged that the WWF didn't prove that Wilgers knowingly spoke untruths.

The Dutch branch of the WWF systematically perpetrates criminal offences in our country and the World Wildlife Fund is criminally active worldwide, said Wilgers on Saturday. "For the misdeeds of the World Wildlife Fund we can also accuse the Dutch Branch of the WWF."

It happened before that the Dutch Bar Association lost a case against Wilgers. At the Council of Discipline he disputed the words that it didn't fit an attorney to "falsely blame a well respected organization as the World Wildlife Fund." In appeal, the Bar lost again, because it couldn't make clear why Wilgers knowingly was saying things that were wrong.

The WWF, says the excited attorney, walking through large piles of dossiers, is guilty of deceiving the public by exagerating the illegal trade in endangered species. Trusting people that donate money for this purpose are the victims.

"It's complete disinformation. Huge numbers are shown, but for the most part these are related to the legal trade. Every 10 minutes, another species would die out. They started with the Panda, but today we have hundreds of thousands of species that supposedly need protection. Legitimate merchants, who have never been convicted, even have never been suspects, are publicly criminalized.

Traffic, the 'intelligence service' of the WWF, violates the 'Law on the police & military units' (very rough translation) by conducting its own investigations, proceeds Wilgers. In collaboration with the justice department Traffic doesn't shy away from 'provoking' and 'spy operations', illegal methods the justice department normally wouldn't perform.

It worries Wilgers that "already ten percent of the world's surface" is under the control of the WWF. According to him, the role of the organization in South-Africa is troubling, where in the late 1980's, in name of fighting the poachers, 1.5 million ANC members [anti-apartheid] and civilians have been murdered. To support this claim he refers to a 1989 report of the Commonwealth.

"I call that genocide. And still, in other third world countries, environmental protectors of the West just shoot so called poachers without any form of trial. In South-Africa, Mozambique, and Irian Jaya, we see that the WWF officially protects the environment, but in reality uses the money to safeguard western strategic and economical interests. The organization is interwoven with the elite of Europe and America through obscure societies like the 1001 Club and the by Prince Bernhard erected Bilderberg club, in which prominent citizens of the world are united. It is no coincidence that these protected areas are often rich in valuable minerals as gold, precious stones, and uranium. The local population is robbed from a normal existence by unreasonably severe environmental laws. That has happened around the American Freeport-MacMoRan-mine on Irian Jaya, where the WWF has even deforested the area. After the WWF-staf was kidnapped, the Papuas were chased away or murdered."

Wilgers thinks it's unheard of that WNF representative mr W. Wabeke is a superior officer at the District Attorney's office. Wabeke is a director at the Dutch WWF. Wilgers: "It didn't surprize me then that the justice department in Breda, in the investigation of a case of non-threatened lizards, in the report falsely labeled as threatened, eagerly shared the results of the investigation with collegues in America. The reward soon came. With the two American suspects a remarkable arrangement was made in which they had to pay 500 thousand dollars. This had to be paid to the WWF, who used it to pay for a natural resort right next to the Freeport-mine."

The WWF didn't give a reaction. The Justice Department says that Wilgers "has to be taken with a grain of salt" in his crusade against the WWF. Wabeke will be leaving his post at the WWF soon, because his term is coming to an end.

-------------------------------------------------------------------------------------
ORIGINAL
-------------------------------------------------------------------------------------

WNF verliest van advocaat

Algemeen Dagblad
Door Gerard Rigter
Binnenland, maandag 17 januari 2000

Het Wereld Natuur Fonds is een criminele organisatie die door justitie zou moeten worden ontbonden. De kans dat justitie hier uit zichzelf toe besluit is klein, omdat zij daarvoor te nauwe banden heeft met het WNF.

Dat zegt mr. J. Wilgers, advocaat in Goes. Het WNF ving vorige week bot bij een poging de advocaat de mond te snoeren, nadat deze het natuurfonds twee jaar geleden voor het eerst een criminele organisatie noemde. De Raad van Discipline, het tuchtorgaan van de advocatuur, oordeelde dat het WNF niet heeft aangetoond dat Wilgers willens en wetens onwaarheden sprak.

Het WNF pleegt stelselmatig misdrijven in ons land en moederorganisatie World Wildlife Fund is wereldwijd crimineel actief, aldus Wilgers zaterdag. ,,Ook voor de misdaden van het WWF is de Nederlandse tak WNF juridisch verantwoordelijk te houden.''

Eerder beet de deken van de Orde van Advocaten in het stof tegen Wilgers. Bij het tuchtorgaan betoogde hij dat het een advocaat niet paste `een eerbiedwaardige organisatie als het WNF zo onheus te bejegenen'. Ook in hoger beroep ging de deken onderuit, omdat hij maar niet duidelijk kon maken waaróm Wilgers kon weten dat hij fout zou zitten.

Het WNF, zegt de gedreven advocaat, rondscharrelend tussen meters dossiers, maakt zich schuldig aan oplichting door een overdreven ernstig beeld te schetsen van de illegale handel in bedreigde diersoorten. Goedgelovigen die geld storten voor het goede doel zijn het slachtoffer.

,,Het is pure desinformatie. Er worden duizelingwekkende cijfers opgevoerd, maar die hebben grotendeels betrekking op de legale handelsstroom. Elke tien minuten zou er een diersoort uitsterven. Ze zijn begonnen bij de panda, inmiddels zijn er honderdduizenden soorten die allemaal bescherming nodig zouden hebben. Bonafide handelaren, die nooit zijn veroordeeld, zelfs nooit verdacht zijn geweest, worden publiekelijk gecriminaliseerd.''

Traffic, de `inlichtingendienst' van het WNF, handelt in strijd met de Wet op de weerkorpsen door opsporingsactiviteiten te verrichten, vervolgt Wilgers. In samenwerking met justitie gaat Traffic uitlokking en inkijkoperaties niet uit de weg, verboden methoden waar justitie zelf haar handen liever niet aan brandt.

Het benauwt Wilgers dat `al tien procent van het aardoppervlak' onder bestuur staat van het WWF. Kwalijk is volgens hem de rol van de organisatie in Zuid-Afrika, waar eind jaren 80 onder het mom van stroperijbestrijding door bemoeienis van het WWF anderhalf miljoen ANC'ers en andere burgers zijn vermoord. Hij verwijst daarbij naar een rapport van de Commonwealth (het economisch verbond van Engels sprekende landen) van 1989.

,,Ik noem dat volkerenmoord. En nog steeds, ook in andere derdewereldlanden, matigen natuurbeschermers uit het westen zich aan zogenaamde stropers zonder vorm van proces dood te schieten. In Zuid-Afrika, Mozambique en Irian Jaya zien we dat het WWF officieel de natuur beschermt, maar werkelijkheid zijn geld gebruikt om westerse strategische en economische belangen veilig te stellen. De organisatie is op ondoorzichtige wijze verweven met de maatschappelijke elite in Europa en Amerika. Met duistere genootschappen als de 1001-Club en de door prins Bernhard opgerichte Bilderberg-club, waarin prominente wereldburgers zijn verenigd. Het is geen toeval dat natuurgebieden vaak rijk zijn aan waardevolle grondstoffen als goud, edelstenen en uranium. De plaatselijke bevolking wordt met ongefundeerd strenge milieuregels van haar bestaan beroofd. Dat is gebeurd rond de Amerikaanse Freeport-MacMoRan-mijn in Irian Jaya, waar het WWF zelf kaalslag heeft gepleegd. Na de gijzeling van de WWF-staf zijn papoea's weggejaagd of vermoord.''

Wilgers vindt het ongehoord dat het WNF in de persoon van mr. W. Wabeke, hoofdofficier van het parket in Breda, is doorgedrongen tot het Openbaar Ministerie. Wabeke is bestuurslid van het WNF. Wilgers: ,,Het verbaast me dan ook niet dat justitie in Breda gretig onderzoeksgegevens leverde aan collega's in Amerika in een zaak voor de smokkel van niet-bedreigde kraaghagedissen, in het onderzoek ten onrechte als bedreigd aangemerkt. De beloning bleef niet uit. Met de twee Amerikaanse verdachten werd een opmerkelijke schikking van een miljoen gulden getroffen. Te betalen aan het WWF, voor een natuurgebied naast de Freeport-mijn.''

Het WNF ziet af van een reactie. Justitie zegt dat Wilgers `met een korreltje zout moet worden genomen' in zijn kruistocht tegen het WNF. Wabeke stapt binnenkort op bij het WNF omdat zijn termijn erop zit.